Đã hoàn thành

EUROVòng bảng Bảng D

EURO Vòng bảng Bảng D
Áo

Giá trị :€255300000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 25]

Áo

Merkur Spiel-Arena

0 : 1

Pháp
Pháp

Giá trị :€1250000000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 2]

Thời tiết:Có mây,+17°C,1m/s,SSW wind,760mmhg,Độ ẩm:81%