Đã hoàn thành

EUROVòng bảng Bảng E

EURO Vòng bảng Bảng E
Bỉ

Giá trị :€540800000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 3]

Bỉ

RheinEnergieStadion

2 : 0

Romania
Romania

Giá trị :€95730000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 46]

Thời tiết:Có mây,+17°C,2m/s,W wind,762mmhg,Độ ẩm:75%