Đã hoàn thành

EUROVòng bảng Bảng E

EURO Vòng bảng Bảng E
Bỉ

Giá trị :€540800000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 3]

Bỉ

Deutsche Bank Park (Frankfurt)

0 : 1

Slovakia
Slovakia

Giá trị :€126500000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 48]

Thời tiết:Trời âm u,22°C ,4m/s,SSW wind,760mmhg,Độ ẩm:62%