Đã hoàn thành

EUROVòng bảng Bảng B

EURO Vòng bảng Bảng B
Croatia

Giá trị :€331700000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 10]

Croatia

Red Bull Arena

1 : 1

Ý
Ý

Giá trị :€757000000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 9]

Thời tiết:Không mây,20°C ,2m/s,NE wind,764mmhg,Độ ẩm:61%