Đã hoàn thành

EUROVòng bảng Bảng D

EURO Vòng bảng Bảng D
Pháp

Giá trị :€1250000000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 2]

Pháp

ALLIANZ ARENA

1 : 1

Ba Lan
Ba Lan

Giá trị :€199100000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 28]

Thời tiết:Không mây,+27°C,4m/s,ENE wind m/s,760mmhg,Độ ẩm:42%