Đã hoàn thành

EUROVòng bảng Bảng A

EURO Vòng bảng Bảng A
Đức

Giá trị :€799000000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 16]

Đức

ALLIANZ ARENA

5 : 1

Scotland
Scotland

Giá trị :€239400000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 39]

Thời tiết:Trời âm u,+17°C,1m/s,E wind,759mmhg,Độ ẩm:67%