Đã hoàn thành

EUROVòng bảng Bảng B

EURO Vòng bảng Bảng B
Ý

Giá trị :€757000000

Ý

Signal Iduna Park

2 : 1

Albania
Albania

Giá trị :€123050000

Thời tiết:Trời âm u,+16°C,4m/s,SSW wind,755mmhg,Độ ẩm:56%