Đã hoàn thành

EUROVòng bảng Bảng D

EURO Vòng bảng Bảng D
Ba Lan

Giá trị :€199100000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 28]

Ba Lan

Olympiastadion

1 : 3

Áo
Áo

Giá trị :€255300000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 25]

Thời tiết:Trời âm u,20°C ,3m/s,ESE wind,757mmhg,Độ ẩm:98%