Đã hoàn thành

EUROVòng bảng Bảng D

EURO Vòng bảng Bảng D
Ba Lan

Giá trị :€199100000

Ba Lan

Volksparkstadion

1 : 2

Hà Lan
Hà Lan

Giá trị :€874000000

Thời tiết:Trời âm u,20°C ,4m/s,SSW wind,755mmhg,Độ ẩm:52%