Đã hoàn thành

EUROVòng bảng Bảng E

EURO Vòng bảng Bảng E
Romania

Giá trị :€95730000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 46]

Romania

ALLIANZ ARENA

3 : 0

Ukraine
Ukraine

Giá trị :€344700000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 22]

Thời tiết:Trời âm u,26°C ,4m/s,W wind,761mmhg,Độ ẩm:40%