Đã hoàn thành

EUROVòng bảng Bảng E

EURO Vòng bảng Bảng E
Slovakia

Giá trị :€126500000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 48]

Slovakia

Deutsche Bank Park (Frankfurt)

1 : 1

Romania
Romania

Giá trị :€95730000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 46]

Thời tiết:Trời âm u,+31°C,3m/s,ESE wind,756mmhg,Độ ẩm:47%