Đã hoàn thành

EUROVòng bảng Bảng C

EURO Vòng bảng Bảng C
Slovenia

Giá trị :€140350000

Slovenia

MHPARENA

1 : 1

Đan Mạch
Đan Mạch

Giá trị :€368500000

Thời tiết:Trời âm u,21°C ,3m/s,WSW wind,758mmhg,Độ ẩm:48%