Đã hoàn thành

EUROVòng bảng Bảng C

EURO Vòng bảng Bảng C
Slovenia

Giá trị :€140350000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 57]

Slovenia

ALLIANZ ARENA

1 : 1

Serbia
Serbia

Giá trị :€338900000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 33]

Thời tiết:Trời âm u,+24°C,3m/s,N wind,762mmhg,Độ ẩm:70%