Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
England U23 (W)
England U23 (W)

3 : 1

Sweden U23 (W)
Sweden U23 (W)