Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 4

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 4
Puerto Rico (W)
Puerto Rico (W)

8 : 0

Cayman Islands (W)
Cayman Islands (W)