Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Albania

Giá trị :€123050000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 66]

Albania

3 : 1

Azerbaijan
Azerbaijan

Giá trị :€15930000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 112]

Thời tiết:Trời âm u,+19°C,3m/s,NW wind,762mmhg,Độ ẩm:89%