Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Albania

Giá trị :€123050000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 66]

Albania

3 : 0

Liechtenstein
Liechtenstein

Giá trị :€850000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 202]

Thời tiết:Trời âm u,+16°C,2m/s,N wind,759mmhg,Độ ẩm:94%