Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Argentina (W)
Argentina (W)

Ciudad de Caseros (Buenos Aires)

2 : 0

Costa Rica (W)
Costa Rica (W)

Thời tiết:Trời âm u,+14°C,4m/s,NE wind,763mmhg,Độ ẩm:81%