Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Argentina (W)
Argentina (W)

Vicente Lopez (Vicente Lopez)

2 : 0

Costa Rica (W)
Costa Rica (W)

Thời tiết:Trời âm u,+10°C,4m/s,ENE wind m/s,772mmhg,Độ ẩm:62%