Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Argentina U20
Argentina U20

0 : 1

USA U19
USA U19