Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Argentina

Giá trị :€861700000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 1]

Argentina

4 : 1

Guatemala
Guatemala

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 108]

Thời tiết:Trời âm u,26°C ,2m/s,NE wind,758mmhg,Độ ẩm:64%