Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Armenia

Giá trị :€31180000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 95]

Armenia

Vazgen Sargsyan Republican (Yerevan)

2 : 1

Kazakhstan
Kazakhstan

Giá trị :€20000000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 103]

Thời tiết:Trời âm u,+24°C,5m/s,N wind,760mmhg,Độ ẩm:40%