Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Aruba (W)
Aruba (W)

1 : 2

Trinidad And Tobago (W)
Trinidad And Tobago (W)