Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Australia (W)
Australia (W)

Accor Stadium (Sydney)

2 : 0

China (W)
China (W)

Thời tiết:Có mây,+13°C,4m/s,W wind,759mmhg,Độ ẩm:52%