Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Austria U17 (W)
Austria U17 (W)

1 : 2

Ireland U16 (W)
Ireland U16 (W)