Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Azerbaijan

Giá trị :€15930000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 112]

Azerbaijan

3 : 2

Kazakhstan
Kazakhstan

Giá trị :€20000000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 103]

Thời tiết:Trời âm u,+19°C,3m/s,N wind,759mmhg,Độ ẩm:63%