Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Bahrain (W)
Bahrain (W)

Al-Ahli (Manama)

2 : 3

Indonesia (W)
Indonesia (W)

Thời tiết:Có mây,+32°C,4m/s,E wind,750mmhg,Độ ẩm:59%