Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Bahrain (W)
Bahrain (W)

1 : 2

Palestine (W)
Palestine (W)