Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Bỉ

Giá trị :€540800000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 3]

Bỉ

King Baudouin Stadium (Brussels)

3 : 0

Luxembourg
Luxembourg

Giá trị :€29600000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 87]

Thời tiết:Trời âm u,+16°C,4m/s,NNW wind m/s,759mmhg,Độ ẩm:65%