Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Bosnia & Herzegovina U21
Bosnia & Herzegovina U21

Stadion im. Braci Czachorow (Radom)

2 : 1

North Macedonia U21
North Macedonia U21

Thời tiết:Không mây,23°C ,2m/s,W wind,758mmhg,Độ ẩm:51%