Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Bosnia U19 (W)
Bosnia U19 (W)

1 : 0

North Macedonia U19 (W)
North Macedonia U19 (W)