Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Brazil (W)
Brazil (W)

Arena Pernambuco (Resifi)

4 : 0

Jamaica (W)
Jamaica (W)

Thời tiết:Trời âm u,+27°C,4m/s,S wind,761mmhg,Độ ẩm:89%