Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Brazil (W)
Brazil (W)

Fonte Nova (Salvador)

4 : 0

Jamaica (W)
Jamaica (W)

Thời tiết:Trời âm u,+24°C,3m/s,WNW wind,757mmhg,Độ ẩm:87%