Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Cambodia

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 179]

Cambodia

Phnom Penh National Olympic Stadium

2 : 0

Mongolia
Mongolia

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 191]

Thời tiết:Có mây,+27°C,1m/s,E wind,755mmhg,Độ ẩm:92%