Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Canada (W)
Canada (W)

Saputo (Montreal)

2 : 0

Mexico (W)
Mexico (W)

Thời tiết:Có mây,+27°C,2m/s,WSW wind,764mmhg,Độ ẩm:26%