Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Canada (W)
Canada (W)

Jassim bin Hamad (Doha)

1 : 1

Mexico (W)
Mexico (W)

Thời tiết:Có mây,+29°C,1m/s,WNW wind,752mmhg,Độ ẩm:57%