Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Chile

Giá trị :€79730000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 42]

Chile

National Stadium (Santiago, Chile)

3 : 0

Paraguay
Paraguay

Giá trị :€136250000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 56]

Thời tiết:Trời âm u,+12°C,ESE wind,760mmhg,Độ ẩm:72%