Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
China U20
China U20

3 : 1

Myanmar U20
Myanmar U20