Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Colombia U20 (W)
Colombia U20 (W)

1 : 2

Japan U20 (W)
Japan U20 (W)

Thời tiết:Nhiều mây và mưa,21°C ,2.5m/s,WNW wind,760mmhg,Độ ẩm:60%