Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Colombia U20 (W)
Colombia U20 (W)

Stade Di Meco (Robion)

4 : 0

Panama U20 (W)
Panama U20 (W)

Thời tiết:Có mây,+24°C,2m/s,W wind,760mmhg,Độ ẩm:54%