Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Costa Rica U16
Costa Rica U16

3 : 0

Belize U16
Belize U16