Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Costa Rica U16
Costa Rica U16

2 : 1

El Salvador U16
El Salvador U16