Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Costa Rica

Giá trị :€10730000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 52]

Costa Rica

Estadio Nacional de Costa Rica

0 : 0

Uruguay
Uruguay

Giá trị :€404200000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 15]

Thời tiết:Không mây,+19°C,4m/s,NW wind,759mmhg,Độ ẩm:56%