Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Croatia U18
Croatia U18

4 : 1

Turkey U18
Turkey U18