Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Curacao (w)
Curacao (w)

3 : 0

Trinidad And Tobago (W)
Trinidad And Tobago (W)