Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Czech U16 (W)
Czech U16 (W)

1 : 7

Sweden (w)U16
Sweden (w)U16