Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Denmark U23 (W)
Denmark U23 (W)

1 : 3

Scotland U23 (W)
Scotland U23 (W)