Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
El Salvador U16
El Salvador U16

2 : 0

Belize U16
Belize U16