Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
El Salvador

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 81]

El Salvador

0 : 1

Peru
Peru

Giá trị :€30950000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 32]

Thời tiết:Có mây,+17°C,S wind,759mmhg,Độ ẩm:98%