Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Anh

Giá trị :€1670000000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 4]

Anh

St James's Park (Newcastle upon Tyne)

3 : 0

Bosnia & Herzegovina
Bosnia & Herzegovina

Giá trị :€90600000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 74]

Thời tiết:Không mây,+15°C,4m/s,W wind,762mmhg,Độ ẩm:74%